Ωράριο: Τετάρτη: 16:00 - 20:00

Koontz Specific Chiropractic

Αντιμετώπιση προβλημάτων της Σπονδυλικής Στήλης μέσω ήπιας εξειδικευμένης μεθόδου Χειροπρακτικής της Άνω Αυχενικής Μοίρας.

 
Δρ. Μιχαήλ Κουντζ, Χειροπράκτης

Πτυχιούχος Η.Π.Α. (LIFE University's College of Chiropractic)

Μέλος Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Συλλόγου Χειροπρακτών

Συλλόγου Ελλήνων ΧειροπρακτώνΕυρωπαϊκής Ένωσης Χειροπρακτών

Το γραφείο μας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο λίγο έξω από Αθήνα, Ελλάδα.

Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.UpperCervicalCare.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χειροπρακτική, μια ταχέως εξελισσόμενη μορφή υγειονομικής περίθαλψης.